: Gợi ý

120 triệu thương lượng

Vietnam

 • 120.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2003 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe máy xăng màu Xanh lá cây sử dụng số sàn, đã đi 120000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay...

53 triệu thương lượng

Vietnam

 • 190.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 1996 tại Nghệ An giá tốt. Xe máy xăng màu Trắng sử dụng số sàn, đã đi 190000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cập đế...

85 triệu thương lượng

Vietnam

Thúy
 • 400.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2003 tại Hà Nội giá tốt. Xe máy xăng màu Trắng sử dụng số sàn, đã đi 400000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cập đến...

75 triệu thương lượng

Vietnam

Minh
 • 200.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2003 tại Thái Ngyên giá tốt. Xe máy xăng màu Trắng sử dụng số sàn, đã đi 200000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cập...

90 triệu thương lượng

Vietnam

 • 450.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2000 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe máy xăng màu Trắng sử dụng số sàn, đã đi 450000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề...

135 triệu thương lượng

Vietnam

Dũng
 • 100.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2004 tại Phú Thọ giá tốt. Xe máy xăng màu Trắng sử dụng số sàn, đã đi 100000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cập đế...

70 triệu thương lượng

Vietnam

Uyên
 • 350.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2000 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe máy xăng màu đen sử dụng số sàn, đã đi 350000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề c...

88 triệu thương lượng

Vietnam

 • 45.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2001 tại An Giang giá tốt. Xe máy xăng màu Trắng sử dụng số sàn, đã đi 45000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cập đế...

70 triệu thương lượng

Vietnam

 • 190.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2000 tại Hà Nội giá tốt. Xe máy xăng màu Đỏ sử dụng số sàn, đã đi 190000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cập đến Ca...

65 triệu thương lượng

Vietnam

Lâm
 • 150.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 1996 tại Gia Lai giá tốt. Xe máy xăng màu đen sử dụng số sàn, đã đi 150000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cập đến ...

87 triệu thương lượng

Vietnam

Nguyên
 • 500.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2000 tại Hà Nội giá tốt. Xe máy xăng màu Trắng sử dụng số sàn, đã đi 500000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cập đến...

50 triệu thương lượng

Vietnam

Lâm
 • 500.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 1995 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe máy xăng màu Trắng sử dụng số sàn, đã đi 500000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề...

79.9 triệu thương lượng

Vietnam

Phúc
 • 150.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2004 tại Hưng Yên giá tốt. Xe máy xăng màu Bạc / Xám sử dụng số sàn, đã đi 150000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề c...

75 triệu thương lượng

Vietnam

Thiêm
 • 300.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2000 tại giá tốt. Xe máy xăng màu Xanh lá cây sử dụng số sàn, đã đi 300000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cập đến...

265 triệu thương lượng

Vietnam

Thi
 • 45.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2009 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe máy xăng màu Vàng sử dụng số tự động, đã đi 45000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và ...

115 triệu thương lượng

Vietnam

Thọ
 • 160.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2003 tại Cần Thơ giá tốt. Xe máy xăng màu Bạc / Xám sử dụng số sàn, đã đi 160000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cậ...

55 triệu thương lượng

Vietnam

Văn
 • 200.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2001 tại Hà Nội giá tốt. Xe máy xăng màu Bạc / Xám sử dụng số sàn, đã đi 200000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cập...

130 triệu thương lượng

Vietnam

Cá nhân
 • 35.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2004 tại Bà Rịa - Vũng Tàu giá tốt. Xe máy xăng màu Nâu sử dụng số sàn, đã đi 35000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đ...

49.5 triệu thương lượng

Vietnam

Cảnh
 • 110.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 1997 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe máy xăng màu Trắng sử dụng số sàn, đã đi 110000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề...

79.56 triệu thương lượng

Vietnam

Cá nhân
 • 50.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2001 tại Bình Dương giá tốt. Xe máy xăng màu Xanh dương sử dụng số sàn, đã đi 50000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề...

110 triệu thương lượng

Vietnam

Đăng
 • 55.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2004 tại Bắc Giang giá tốt. Xe máy xăng màu Bạc / Xám sử dụng số sàn, đã đi 55000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề c...

39 triệu thương lượng

Vietnam

Hào
 • 90.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 1996 tại Thanh Hoá giá tốt. Xe máy xăng màu Xanh lá cây sử dụng số sàn, đã đi 90000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề...

93 triệu thương lượng

Vietnam

Ân
 • 150.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2001 tại Phú Yên giá tốt. Xe máy xăng màu Bạc / Xám sử dụng số sàn, đã đi 150000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cậ...

69 triệu thương lượng

Vietnam

Cá nhân
 • 50.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2003 tại Hà Nội giá tốt. Xe máy xăng màu Tím sử dụng số sàn, đã đi 50000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cập đến Ca...

86 triệu thương lượng

Vietnam

Quang
 • 140.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2002 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe máy xăng màu Trắng sử dụng số sàn, đã đi 140000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề...

45 triệu thương lượng

Vietnam

Hùng
 • 70.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 1996 tại Hà Nội giá tốt. Xe máy xăng màu Trắng sử dụng số sàn, đã đi 70000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cập đến ...

125 triệu thương lượng

Vietnam

Huy
 • 160.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2000 tại Đắc Lắc giá tốt. Xe máy xăng màu đen sử dụng số sàn, đã đi 160000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cập đến ...

55 triệu thương lượng

Vietnam

Nhựt
 • 110.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 1996 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe máy xăng màu Trắng sử dụng số sàn, đã đi 110000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề...

125 triệu thương lượng

Vietnam

Tuấn
 • 55.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2003 tại Bình Dương giá tốt. Xe máy xăng màu Trắng sử dụng số sàn, đã đi 55000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cập ...

70 triệu thương lượng

Vietnam

Sơn
 • 160.000 Km

Bán xe Kia Pride cũ 2002 tại Long An giá tốt. Xe máy xăng màu Bạc / Xám sử dụng số sàn, đã đi 160000 km. - Giao xe ngay - Lái thử xe miễn phí - Xe chính chủ bao test Liên hệ liền tay và đề cậ...

kết quả cập nhật
Lọc lại Khôi phục

Xe Kia Pride cũ bán với giá tốt nhất 2017

Mua bán xe Kia Pride cũ & mới | Giá xe KIA Pride

ĐÁNH GIÁ XE KIA PRIDE BỞI CARMUDI

THIẾT KẾ NỘI THẤT

3.0 sao

ĐỘNG CƠ VẬN HÀNH

3.0 sao

THIẾT KẾ NGOẠI THẤT

3.5 sao

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU

4.0 sao

TÍNH NĂNG AN TOÀN

3.5 sao

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

4.0 sao

Kia CD5 được đánh giá tổng quát với:
3.5 sao

Danh sách xe Kia Pride theo năm sản xuất

 

 Danh sách xe Kia Pride theo giá bán

 

Danh sách xe Kia Pride theo thành phố

Giới thiệu xe ô tô Kia Pride

Ra đời từ năm 1987, Kia Pride có lịch sử lâu đời gắn với sự phát triển của Kia Motors Hàn Quốc. Đây là mẫu xe gia đình cỡ nhỏ dùng trong khu vực thành phố chật hẹp được yêu thích tại Hàn Quốc cũng như thị trường châu Á những năm cuối của thế kỷ 20. Đến nay, xe đã ngừng sản xuất và do kiểu dáng không hợp với xu hướng hiện đại nên chủ yếu được sử dụng bởi những người trung niên hoặc dùng với mục đích dành cho người mới tập lái.

Kia Pride cũng là một trong những mẫu xe du nhập vào thị trường Việt Nam khá sớm bên cạnh những chiếc Camry hay Zace đời cũ của Toyota. Những mẫu Pride đời từ 1995 đến 2001 vẫn được nhiều gia đình lớn tuổi sử dụng như một kỷ vật để lưu giữ những kỷ niệm của một thời vàng son.

Những lý do nên mua Kia Pride

 • Kia Pride nhỏ gọn dễ dàng di chuyển trong thành phố
 • Cabin xe thoải mái cho 4 người ngồi, hàng ghế sau vừa vặn cho 2 người ngồi
 • Động cơ 62 mã lực kết hợp với công nghệ chế hòa khí giúp xe tăng sức mạnh và hoạt động ổn định trong khi vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu 6 lít/100km đường trường, 9 lít/100km trong thành phố.
 • Xe khởi động và di chuyển êm ái
 • Khi mua xe cũ nên lựa chọn những xe được gia đình giữ gìn để xe sạch sẽ và hoạt động tốt
 • Giá rẻ và các phụ tùng thay thế khá dễ tìm với mức giá khá thấp

Những hạn chế của xe Kia Pride

 • Nội thất quá đơn giản, hệ thống giải trí không ít được đầu tư
 • Do xe đã qua sử dụng khá lâu nên các thiết bị trong xe khá cũ, vật liệu sử dụng chủ yếu là nhựa và da ghi chứ chưa xuất hiện những vật liệu sang trọng cao cấp như hiện nay
 • Người lái phải sử dụng quen tay và có kỹ năng côn ga linh hoạt mới lái xe dễ dàng được
 • Do bộ chế hòa khí qua thời gian dài sử dụng nên các dù hơi bị thủng gây hiện tượng khó nổ máy vào buổi sáng. Có thể thay dù hơi để giải quyết triệt để hiện tượng này, nếu không, chỉ cần mở hết bướm gió và ra ga đều đặn sẽ khắc phục được
 • Tuổi thọ vòng bi moay-ơ không được cao
 • Là xe cũ, người sử dụng nên kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên để sửa chữa kịp thời những lỗi vặt, giúp xe hoạt động hiệu quả hơn

Xe Kia Pride cũ giá bao nhiêu?

Mức giá mua lại xe Pride khá rẻ, hiện tại chỉ tầm khoảng 100 triệu cho một chiếc Pride đã qua sử dụng.

Nếu bạn tìm xe nhỏ gọn tương tự như Kia Pride nhưng hợp thời đại hơn thì mẫu Morning cùng hãng hoặc Chevrolet Spark, Hyundai Grand i10 hay Ford Fiesta là những loại xe đáng chú ý.