Chính sách quyền riêng tư


Khi trở thành Thành viên của Trang web Carmudi, sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với Trang web Carmudi. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật vì nó là một phần của Điều Khoản Sử Dụng nhằm quản lý việc sử dụng các Dịch vụ trên trang web Trang web Carmudi. Thông Báo Chính Sách này giải thích:

Loại thông tin cá nhân của bạn được Trang web Carmudi xử lý khi bạn sử dụng các Dịch vụ của Trang web Carmudi.

Cách thức Trang web Carmudi xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các Dịch vụ của Trang web Carmudi.

Mục đích Trang web Carmudi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.

Các bên thứ ba mà Trang web Carmudi có thể công bố thông tin cá nhân của bạn.

Tính bắt buộc hoặc tự nguyện đối với việc cung cấp thông tin cá nhân và hậu quả khi bạn từ chối cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp bắt buộc.

Cách thức Trang web Carmudi giữ gìn sự bảo mật và an ninh về thông tin cá nhân của bạn.

Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng các Dịch vụ của Trang web Carmudi sau khi Trang web Carmudi đã gửi thông báo cho bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của Trang web Carmudi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Trang web Carmudi sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đã thể hiện sự đồng ý đối với các ràng buộc tại các Điều khoản mới.

1. Mục đích và phạm vi thu thập
Mục đích Carmudi.vn thu thập thông tin cá nhân của Thành viên để Trang web Carmudi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ trên Trang web Carmudi nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Thông tin cá nhân Thành viên được thu thập, sử dụng theo quy định cụ thể tại Quy chế này, Chính sách bảo mật thông tin cá nhân cũng như phù hợp với quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

Các Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình cũng như mọi phát ngôn khi sử dụng dịch vụ của Trang web Carmudi. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Trang web Carmudi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khi đăng ký tài khoản tại Carmudi.vn:

Khi đăng ký bất cứ Dịch vụ của Trang web Carmudi, Thành viên sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản của Thành viên, để xác thực danh tính theo quy định của pháp luật hiện hành: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên), số CMT, ngày cấp, nơi cấp, các thông tin bắt buộc hoặc không bắt buộc khác.

Bất cứ thông tin cá nhân nào do Trang web Carmudi yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, Thành viên phải cung cấp và đồng ý để Trang web Carmudi xử lý thông tin này. Nếu Thành viên không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/hoặc không đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin theo quy định tại Thông Báo Chính Sách này, Trang web Carmudi sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan và việc đăng ký dịch vụ của Thành viên sẽ bị từ chối.Từ việc sử dụng các Dịch vụ của Trang web Carmudi của Thành viên: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ Thành viên khi Thành viên chọn lựa tham gia vào bất kỳ Dịch vụ nào của Trang web Carmudi, bao gồm cả thông tin Thành viên cung cấp để thực hiện Xác thực giao dịch - Hợp đồng điện tử (thông tin thu thập gồm: Họ tên, điện thoại, tên đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên), số CMT/Mã số thuế, ngày cấp, nơi cấp - hình ảnh kèm theo)

Khi Thành viên truy cập các Dịch vụ của Trang web Carmudi:

Khi Thành viên truy cập bất cứ trang web nào thuộc hệ thống Trang web Carmudi, máy chủ trang web của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập của Thành viên tại các trang web này, bao gồm địa chỉ IP, thời gian, ngày và thời lượng truy cập. Địa chỉ IP của Thành viên là thiết bị định dạng duy nhất cho máy tính của Thành viên hoặc các thiết bị truy cập khác.

Trang web Carmudi có thể theo dõi quá trình truy cập của Thành viên tại bất cứ trang web nào thuộc hệ thống Trang web Carmudi, bằng cách cài đặt một “cookie” trong máy tính của Thành viên hoặc các thiết bị truy cập khác khi Thành viên đăng nhập. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của Thành viên hoặc thiết bị truy cập khác bởi các trang web mà Thành viên truy cập. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của các trang web.

Cookies cho phép Trang web Carmudi lưu lại các trạng thái dữ liệu của Thành viên để Thành viên sẽ không phải đăng nhập lại trong lần truy cập sau. Cookies cũng giúp Trang web Carmudi thu thập luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để theo dõi xu hướng và mẫu Thành viên. Trang web Carmudi có thể sử dụng luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để giúp các nhà quảng cáo cung cấp quảng cáo nhắm tới mục tiêu tốt hơn.

Thành viên có thể gỡ bỏ Cookies bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tập tin “giúp đỡ” trình duyệt Internet của Thành viên. Thành viên nên hiểu rằng một số nội dung của một số trang web nhất định sẽ không hiển thị nếu Thành viên cài đặt trình duyệt Internet của Thành viên không chấp nhập cookies.

Trang web Carmudi cũng sử dụng các mã ghi rõ ràng trong email định dạng HTML để xác định các email nào đã được mở bởi người nhận. Điều này cho phép Trang web Carmudi đánh giá tính hiệu quả của các phương tiện truyền thông nhất định và hiệu quả của các chiến lược tiếp thị của công ty.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Trang web Carmudi sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:

Cung cấp các Dịch vụ đến Thành viên;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và Trang web Carmudi;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản Thành viên của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Trang web Carmudi;

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Trang web Carmudi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Thành viên;

Chỉ sau khi nhận được sự đồng ý của Thành viên bằng cách nhấn “Tiếp tục”, Trang web Carmudi mới thực hiện việc chuyển và nhận thông tin của Thành viên với Bên thứ ba bao gồm: Các nhà cung cấp dịch vụ hợp pháp, các Đối tác Tài chính của Carmudi. Trong đó:
Thành viên cho phép Carmudi chuyển thông tin CMT/CCCD, số điện thoại của mình cho các nhà cung cấp dịch vụ hợp pháp để thực hiện tra cứu, xác minh danh tính, năng lực của Thành viên và gửi lại cho Carmudi thông tin điểm tín dụng của Thành viên nhằm đánh giá sự phù hợp của Thành viên đối với các Trang web phẩm tài chính hiện có và được cung cấp bởi các Đối tác tài chính của Carmudi.
Thành viên cho phép Carmudi chuyển thông tin về thu nhập và nhu cầu vay mà mình đã cung cấp trên Trang web cho Đối tác tài chính do Thành viên đã lựa chọn để gửi yêu cầu cấp khoản vay. Đối tác tài chính sẽ sử dụng thông tin được gửi để thực hiện thẩm định khả năng vay của Thành viên. Thành viên hiểu và đồng ý cho Carmudi và Đối tác tài chính quyền chuyển và nhận thông tin về tình trạng chấp thuận khoản vay của Thành viên cho Carmudi và Đối tác tài chính nhằm đáp ứng tốt nhất trải nghiệm mua bán trên Trang web Carmudi.
Carmudi và nhà cung cấp dịch vụ hợp pháp, các Đối tác Tài chính của Carmudi cam kết không bán, trao đổi hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Thành viên cho bất kỳ một Bên thứ Ba nào không liên quan tới mục đích nêu trên. Trang web Carmudi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm dù vô tình hay cố ý của Thành viên khi cung cấp thông tin của các cá nhân khác mà chưa được sự đồng ý của các cá nhân này dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại tới Carmudi. Thành viên đảm bảo sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để loại trừ trách nhiệm cho Carmudi và Bên thứ ba hợp tác với Carmudi đối với những khiếu kiện, khiếu nại này.

Phạm vi sử dụng thông tin được quy định chi tiết tại Chính sách bảo mật được công bố trên Trang web Carmudi.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Trang web Carmudi theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Công ty Cổ Phần Xe Classifieds
Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0938119439

Email: [email protected]

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người sử dụng
Thông tin cá nhân của Thành viên trên Trang web Carmudi được Trang web Carmudi cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Trang web Carmudi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người sử dụng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ người sử dụng hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước theo quy định của phát luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, Trang web Carmudi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Trang web Carmudi.

Ban quản lý Trang web Carmudi yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Trang web Carmudi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Trang web Carmudi thực hiện việc này.

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Trang web giao dịch Trang web Carmudi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Trang web Carmudi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Khi có khiếu nại của Thành viên, bộ phận hỗ trợ khách hàng ghi nhận và xử lý như sau:

Trong trường hợp thông tin Thành viên bị sử dụng sai mục đích bởi các Thành viên tham gia, việc sử dụng này có liên quan đến các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài Trang web... Trang web Carmudi khuyến nghị Thành viên trình báo ngay với Ban quản trị Trang web Carmudi để có biện pháp hỗ trợ xử lý. Trong những trường hợp cần đến sự trợ giúp của các cơ quan chức năng, Trang web Carmudi sẽ phối hợp sớm nhất hỗ trợ Thành viên.