: Gợi ý

20 triệu giá cuối

Quận 1

 • Mới

Honda CD Benly, xe nguyên bản tất cả đều được nhập khẩu từ Campuchia (bao giấy tờ hợp pháp). Mua bán nhanh, gọn, lẹ. Giá cả phải chăng. Đảm bảo uy tín và an toàn. Đặc biệt: Honda CD Benly 125cc ...

20 triệu giá cuối

Cầu Giấy

 • Mới

Honda CD Benly, xe nguyên bản tất cả đều được nhập khẩu từ Campuchia (bao giấy tờ hợp pháp). Mua bán nhanh, gọn, lẹ. Giá cả phải chăng. Đảm bảo uy tín và an toàn. Đặc biệt: Honda CD Benly 125cc ...

20 triệu giá cuối

Hai Bà Trưng

Phamductrung203 Phamductrung203
 • Mới

Honda CD Benly, xe nguyên bản tất cả đều được nhập khẩu từ Campuchia (bao giấy tờ hợp pháp). Mua bán nhanh, gọn, lẹ. Giá cả phải chăng. Đảm bảo uy tín và an toàn. Đặc biệt: Honda CD Benly 125cc...

20 triệu giá cuối

Hồ Chí Minh

Phamductrung203 Phamductrung203
 • Mới

Honda CD Benly, xe nguyên bản tất cả đều được nhập khẩu từ Campuchia (bao giấy tờ hợp pháp). Mua bán nhanh, gọn, lẹ. Giá cả phải chăng. Đảm bảo uy tín và an toàn. Đặc biệt: Honda CD Benly 125cc...

20 triệu giá cuối

Hai Bà Trưng

Phamductrung203 Phamductrung203
 • Mới

Honda CD Benly, xe nguyên bản tất cả đều được nhập khẩu từ Campuchia (bao giấy tờ hợp pháp). Mua bán nhanh, gọn, lẹ. Giá cả phải chăng. Đảm bảo uy tín và an toàn. Đặc biệt: Honda CD Benly 125cc...

20 triệu giá cuối

Hồ Chí Minh

Phamductrung203 Phamductrung203
 • Mới

Honda CD Benly, xe nguyên bản tất cả đều được nhập khẩu từ Campuchia (bao giấy tờ hợp pháp). Mua bán nhanh, gọn, lẹ. Giá cả phải chăng. Đảm bảo uy tín và an toàn. Đặc biệt: Honda CD Benly 125cc...

20 triệu giá cuối

Hai Bà Trưng

Phamductrung203 Phamductrung203
 • Mới

Honda CD Benly, xe nguyên bản tất cả đều được nhập khẩu từ Campuchia (bao giấy tờ hợp pháp). Mua bán nhanh, gọn, lẹ. Giá cả phải chăng. Đảm bảo uy tín và an toàn. Đặc biệt: Honda CD Benly 125cc...

20 triệu giá cuối

Hồ Chí Minh

Phamductrung203 Phamductrung203
 • Mới

Honda CD Benly, xe nguyên bản tất cả đều được nhập khẩu từ Campuchia (bao giấy tờ hợp pháp). Mua bán nhanh, gọn, lẹ. Giá cả phải chăng. Đảm bảo uy tín và an toàn. Đặc biệt: Honda CD Benly 125cc...

20 triệu giá cuối

Hai Bà Trưng

Phamductrung203 Phamductrung203
 • Mới

Honda CD Benly, xe nguyên bản tất cả đều được nhập khẩu từ Campuchia (bao giấy tờ hợp pháp). Mua bán nhanh, gọn, lẹ. Giá cả phải chăng. Đảm bảo uy tín và an toàn. Đặc biệt: Honda CD Benly 125cc...

20 triệu giá cuối

Hồ Chí Minh

Phamductrung203 Phamductrung203
 • Mới

Honda CD Benly, xe nguyên bản tất cả đều được nhập khẩu từ Campuchia (bao giấy tờ hợp pháp). Mua bán nhanh, gọn, lẹ. Giá cả phải chăng. Đảm bảo uy tín và an toàn. Đặc biệt: Honda CD Benly 125cc...

20 triệu giá cuối

Hướng Hóa

Phamductrung203 Phamductrung203
 • Mới

Honda CD Benly, xe nguyên bản tất cả đều được nhập khẩu từ Campuchia (bao giấy tờ hợp pháp). Mua bán nhanh, gọn, lẹ. Giá cả phải chăng. Đảm bảo uy tín và an toàn. Đặc biệt: Honda CD Benly 125cc...

25 triệu giá cuối

Hai Bà Trưng

Trần Vinh
 • Mới

Bên chúng tôi chuyên bán các dòng CD, CB, Cub, các loại mô tô phân khối lớn và các loại xe cổ. Lưu ý: Tất cả đều được nhập khẩu từ Campuchia, còn mới 90 đến 95%, xe nguyên bản (Bao giấy tờ đi đườ...

20 triệu giá cuối

Hồ Chí Minh

Văn Hải
 • Mới

- Bán Xe Honda CD Benly 90cc còn mới 90% đến 95%, xe nguyên ZIN (bao giấy tờ đi đường). Mua bán nhanh, gọn, tốc độ, giá cả phải chăng . - Vui lòng liên hệ 0868.417.438 ( Văn Hải/ zalo.0868417438...

25 triệu giá cuối

Sa Pa

Văn Hải
 • Mới

- Bán Xe Honda CD Benly 125cc còn mới 90% đến 95%, xe nguyên ZIN (bao giấy tờ đi đường). Mua bán nhanh, gọn, tốc độ, giá cả phải chăng . - Vui lòng liên hệ 0868.417.438 ( Văn Hải/ zalo.0868417438...

35 triệu giá cuối

Tp. Cà Mau

Văn Hải
 • Mới

- Bán Xe Honda CD Benly 125cc còn mới 90% đến 95%, xe nguyên ZIN (bao giấy tờ đi đường). Mua bán nhanh, gọn, tốc độ, giá cả phải chăng . - Vui lòng liên hệ 0868.417.438 ( Văn Hải/ zalo.0868417438...

20 triệu giá cuối

tp. Tân An

Văn Hải
 • Mới

- Bán Xe Honda CD Benly 125cc còn mới 90% đến 95%, xe nguyên ZIN (bao giấy tờ đi đường). Mua bán nhanh, gọn, tốc độ, giá cả phải chăng . - Vui lòng liên hệ 0868.417.438 ( Văn Hải/ zalo.0868417438...

23 triệu

Hoàn Kiếm

PhanHung
 • Mới

Chuyên bán các dòng CD, CB, Cub, các loại mô tô phân khối lớn và các loại xe cổ. Lưu ý: Tất cả là hàng Nhật và đều được nhập khẩu từ Campuchia, còn mới 90 đến 97%, xe nguyên bản (bao giấy tờ và ...

23 triệu

Hoàn Kiếm

PhanHung
 • Mới

Chuyên bán các dòng CD, CB, Cub, các loại mô tô phân khối lớn và các loại xe cổ. Lưu ý: Tất cả là hàng Nhật và đều được nhập khẩu từ Campuchia, còn mới 90 đến 97%, xe nguyên bản (bao giấy tờ và ...

23 triệu

Hoàn Kiếm

PhanHung
 • Mới

Chuyên bán các dòng CD, CB, Cub, các loại mô tô phân khối lớn và các loại xe cổ. Lưu ý: Tất cả là hàng Nhật và đều được nhập khẩu từ Campuchia, còn mới 90 đến 97%, xe nguyên bản (bao giấy tờ và ...

23 triệu

Tân Bình

PhanHungMoto
 • Mới

Chuyên bán các dòng CD, CB, Cub, các loại mô tô phân khối lớn và các loại xe cổ. Lưu ý: Tất cả là hàng Nhật và đều được nhập khẩu từ Campuchia, còn mới 90 đến 97%, xe nguyên bản (bao giấy tờ và ...

23 triệu

Tân Bình

PhanHungMoto
 • Mới

Chuyên bán các dòng CD, CB, Cub, các loại mô tô phân khối lớn và các loại xe cổ. Lưu ý: Tất cả là hàng Nhật và đều được nhập khẩu từ Campuchia, còn mới 90 đến 97%, xe nguyên bản (bao giấy tờ và ...

23 triệu giá cuối

Tân Bình

PhanHungMoto
 • Mới

Chuyên bán các dòng CD, CB, Cub, các loại mô tô phân khối lớn và các loại xe cổ. Lưu ý: Tất cả là hàng Nhật và đều được nhập khẩu từ Campuchia, còn mới 90 đến 97%, xe nguyên bản (bao giấy tờ và ...

23 triệu chỉ chấp nhận thanh toán CIF

Tân Bình

PhanHungMoto
 • Mới

Chuyên bán các dòng CD, CB, Cub, các loại mô tô phân khối lớn và các loại xe cổ. Lưu ý: Tất cả là hàng Nhật và đều được nhập khẩu từ Campuchia, còn mới 90 đến 97%, xe nguyên bản (bao giấy tờ và ...

23 triệu giá cuối

Tân Bình

PhanHungMoto
 • Mới

Chuyên bán các dòng CD, CB, Cub, các loại mô tô phân khối lớn và các loại xe cổ. Lưu ý: Tất cả là hàng Nhật và đều được nhập khẩu từ Campuchia, còn mới 90 đến 97%, xe nguyên bản (bao giấy tờ và ...

23 triệu

Tân Bình

PhanHungMoto
 • Mới

Chuyên bán các dòng CD, CB, Cub, các loại mô tô phân khối lớn và các loại xe cổ. Lưu ý: Tất cả là hàng Nhật và đều được nhập khẩu từ Campuchia, còn mới 90 đến 97%, xe nguyên bản (bao giấy tờ và ...

23 triệu

Tân Bình

PhanHungMoto
 • Mới

Chuyên bán các dòng CD, CB, Cub, các loại mô tô phân khối lớn và các loại xe cổ. Lưu ý: Tất cả là hàng Nhật và đều được nhập khẩu từ Campuchia, còn mới 90 đến 97%, xe nguyên bản (bao giấy tờ và ...

23 triệu

Tân Bình

PhanHungMoto
 • Mới

Chuyên bán các dòng CD, CB, Cub, các loại mô tô phân khối lớn và các loại xe cổ. Lưu ý: Tất cả là hàng Nhật và đều được nhập khẩu từ Campuchia, còn mới 90 đến 97%, xe nguyên bản (bao giấy tờ và ...

23 triệu

Hoàn Kiếm

PhanHung
 • Mới

Chuyên bán các dòng CD, CB, Cub, các loại mô tô phân khối lớn và các loại xe cổ. Lưu ý: Tất cả là hàng Nhật và đều được nhập khẩu từ Campuchia, còn mới 90 đến 97%, xe nguyên bản (bao giấy tờ và ...

23 triệu

Hoàn Kiếm

PhanHung
 • Mới

Chuyên bán các dòng CD, CB, Cub, các loại mô tô phân khối lớn và các loại xe cổ. Lưu ý: Tất cả là hàng Nhật và đều được nhập khẩu từ Campuchia, còn mới 90 đến 97%, xe nguyên bản (bao giấy tờ và ...

kết quả cập nhật

Xe máy Honda CD mới và cũ bán với giá tốt nhất 2017

Bán Honda CD 125, CD50, CD 90, Benly | Giá xe Honda CD

Danh sách xe Honda CD theo năm sản xuất

 

 

Danh sách xe máy Honda CD theo giá bán

 

Danh sách xe máy Honda CD theo thành phố

 

Được xuất hiện từ những năm 80, nhưng đến nay, mẫu xe CD của Honda vẫn luôn là niềm đam mê của nhiều người. Cùng với Honda 67, Honda CD đã trở thành biểu tượng một thời của giới chơi xe thời ấy. Nếu Honda 67 được mệnh danh là "Quạ đen" thì Honda CD được ví với cái tên đầy kiêu sa và oai hùng, đó là "Hoàng tử đen".

Thiết kể của xe máy Honda CD có gì nổi bật?

Như cái tên được mệnh danh "Hoàng từ đen", Honda CD sở hữu trên mình một kiểu dáng cực kỳ sang trọng, lịch lãm và đầy quý phái. Dáng xe được thiết kế với vẻ ngoài đầy nam tính và mạnh mẽ.

Xe có khối động cơ lớn, được bố trí khoa học và hợp lý với tổng thể khung xe. Màu đen bóng làm toát lên nét lịch lãm, sang trọng nhưng cũng đậm chất phong trần. Màu đen của nước sơn cộng với màu sáng của kim loại được hòa quyện với mau tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo và không bao giờ “lỗi thời” theo năm tháng.

Các chi tiết như đèn pha, xi nhan, ống xả, bình xăng luôn đạt đến sự đẹp mắt và tinh tế rất đặc trưng của Honda CD.

Trong các mẫu của Honda CD, có lẽ cái tên khiến nhiều người mê mẫn nhất chắc hẳn là “Hoàng tử” Honda Benly. Mẫu xe có thiết kế cổ điển nhưng vẫn giữ được giá trị cho đến ngày nay.

Thông số động cơ của xe Honda CD

Ngoài thế mạnh về kiểu dáng, Honda CD luôn sở hữu khối động cơ mạnh mẽ và ổn định, đó cũng chính là lý do khiến nhiều người luôn muốn sở hữu một chiếc Honda CD dù biết nó được ra đời từ rất lâu.

Ở đời Honda CD50 Benly sản xuất năm 1999, xe được trang bị động cơ 4 thì, xilanh đơn, 4 mã lực và trang bị hộp số tròn nhưng sử dụng côn tay 4 cấp. Xe được trang bị hệ thống làm mát bằng gió và được đánh giá hoạt động khá ổn định trong đường đô thị và đường trường.

Đi Honda CD hao bao nhiêu xăng?

Các dòng xe máy của Honda luôn được nhớ đến với tính năng tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất. Với Honda CD cũng không ngoại lệ, một chiếc Honda CD50 Benly chỉ tiêu tốn 0.7L/100 Km ở tốc độ 30 Km/h trên đường phẳng. Đây là con số cực kỳ ấn tượng.

Xe Honda CD giá bao nhiêu?

Các mẫu xe Honda CD tại Việt Nam hiện tại khá hiếm và được các chủ nhân xem như “bảo bối’. Tuy nhiên, do nhu cầu sưu tầm và trao đổi xe của những người đam mê dòng xế cổ này, Honda CD cũng được bán xa nhiều với mức giá tầm trung. Ngoài những dòng xe hiếm như Honda CD125 Benly được phục chế kỳ công nên có mức giá khá đắt khoảng gần 90 triệu đồng thì các dòng Honda CD khác có giá khá dễ chịu. Tại Carmudi có nhiều mẫu CD ở các đời khác nhau với mức giá từ khoảng 12 triệu đồng để bạn lựa chọn.

Hiện tại những chiếc xe máy Honda CD Benly 90cc, CD 110cc, CD 125cc, CD 150cc độ bảo quản tốt đang rao bán tại Carmudi có giá như sau:

 • Giá xe Honda CD 1990: 56 triệu đồng
 • Giá xe Honda CD 1998: 70 triệu đồng
 • Giá xe Honda CD 1999: 50 triệu đồng
 • Giá xe Honda CD 2011: 42 triệu đồng

Hãy xem những chiếc xe Honda CD bán tại thành phố của bạn:

Những khó khăn thường gặp khi sở hữu Honda CD

Vì là dòng xe cổ nên khó khăn mà các chủ nhân thường gặp nhất cho dòng xe này chính là việc sửa chữa và thay thế phụ tùng. Để tìm kiếm một chiếc CD còn “zin” là một việc không dễ cho những dân chơi xe.

Có sự lựa chọn nào thay thế cho xe máy Honda CD?

Nhắc đến Honda CD thì dân chơi xe sẽ cũng liên tưởng ngay đến Honda 67. Với kiểu dáng, màu sắc và động cơ na ná nhau, Honda 67 sẽ là lựa chọn “gần gũi” nhất cho những “fan” của Honda yêu thích những dòng xe cổ tay côn đầy mạnh mẽ.