: Gợi ý
Tin Nổi Bật

155 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 13.623 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV 120 Cũ đời 2002 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Đỏ ,đã đi 13623 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Ca... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

135 triệu thương lượng

Hồ Chí Minh

Hùng Sport
 • 764 Km

Bán Xe Suzuki RGV 120 Cũ đời 2001 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Đỏ ,đã đi 764 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Carm...

Tin Nổi Bật

113 triệu thương lượng

Hồ Chí Minh

Hùng Sport
 • 1 Km

Bán Xe Suzuki RGV 120 lên Satria Cũ đời 1998 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Xanh dương ,đã đi 1 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay v...

Tin Nổi Bật

Giá: Liên hệ

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 10.498 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV 110 Cũ đời 2002 tại tP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Đỏ ,đã đi 10498 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Ca... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

155 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 5.263 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV 120 Cũ đời 2002 tại tP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Đỏ ,đã đi 5263 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Car... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

27 triệu thương lượng

Hà Nội

Cửa hàng xe máy Tuấn Anh
 • 1 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV 120 Cũ đời 2010 tại Ha Noi giá tốt. Xe màu Cam ,đã đi 1 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Carmudi khi l... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

98 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 1.498 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV 120 Cũ đời 1998 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Đỏ ,đã đi 1498 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Car... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

128 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 7.120 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV 120 Cũ đời 2000 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Đỏ ,đã đi 7120 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Car... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

Giá: Liên hệ

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 8.391 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV Cũ đời 2002 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Đỏ ,đã đi 8391 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Carmud... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

110 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 6.707 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV 110 Cũ đời 2000 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Đỏ ,đã đi 6707 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Car... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

144 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 33.514 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV Cũ đời 2001 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Đỏ ,đã đi 33514 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Carmu... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

105 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 1 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV 120 Cũ đời 2000 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Đỏ ,đã đi 1 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Carmud... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

110 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 1 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV 120 Cũ đời 1999 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Đỏ ,đã đi 1 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Carmud... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

120 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 1 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV 120 Cũ đời 2000 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Xanh lá cây ,đã đi 1 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đ... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

118 triệu thương lượng

Hồ Chí Minh

Hùng Sport
 • 351 Km

Bán Xe Suzuki RGV 120 Cũ đời 1999 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Đỏ ,đã đi 351 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Carm...

Tin Nổi Bật

130 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 1 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV 120 Cũ đời 2000 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Đỏ ,đã đi 1 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Carmud... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

103 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 1 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV 120 Cũ đời 1999 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Đỏ ,đã đi 1 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cập đến Carmud... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

115 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 7.062 Km
Certified Dealer

Bán Xe Suzuki RGV 120 Cũ đời 1999 tại TP Hồ Chí Minh giá tốt. Xe màu Xanh lá cây ,đã đi 7062 km. - Thủ tục nhanh - Giao xe ngay - Giá xe tốt nhất - Khuyến mãi đặc biệt Liên hệ liền tay và đề cậ... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

118 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 8.213 Km
Certified Dealer

Xe Suzuki RGV 120 2000 Cũ màu Đỏ đang được bán.Xe được sản xuất năm 2000 ,đã đi 8213 km.Xe sử dụng nhiên liệu Xăng. Trang bị gồm có: Bộ khởi đông. Để nhận giá tốt nhất từ người bán, vui lòng đề c... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

132 triệu thương lượng

Hồ Chí Minh

Hùng Sport
 • 7.021 Km

Xe Suzuki RGV lên Satria 2000 Cũ màu Trắng đang được bán.Xe được sản xuất năm 2000 ,đã đi 7021 km.Xe sử dụng nhiên liệu Xăng. Trang bị gồm có: Bộ khởi đông. Để nhận giá tốt nhất từ người bán, vui...

Tin Nổi Bật

123 triệu thương lượng

Hồ Chí Minh

Hùng Sport
 • 8.000 Km

Xe Suzuki RGV lên Satria 1999 Cũ màu Xanh lá cây đang được bán.Xe được sản xuất năm 1999 ,đã đi 8000 km.Xe sử dụng nhiên liệu Xăng. Trang bị gồm có: Bộ khởi đông. Để nhận giá tốt nhất từ người bá...

Tin Nổi Bật

109 triệu thương lượng

Hồ Chí Minh

Hùng Sport
 • 6.000 Km

Xe Suzuki RGV 120 1998 Cũ màu Đỏ đang được bán.Xe được sản xuất năm 1998 ,đã đi 6000 km.Xe sử dụng nhiên liệu Xăng. Trang bị gồm có: Bộ khởi đông. Để nhận giá tốt nhất từ người bán, vui lòng đề c...

Tin Nổi Bật

123 triệu thương lượng

Hồ Chí Minh

Hùng Sport
 • 9.000 Km

Xe Suzuki RGV lên Satria 1999 Cũ màu Trắng  đang được bán.Xe được sản xuất năm 1999 ,đã đi 9000 km.Xe sử dụng nhiên liệu Xăng. Trang bị gồm có: Bộ khởi đông. Để nhận giá tốt nhất từ người bán, vu...

Tin Nổi Bật

108 triệu thương lượng

Hồ Chí Minh

Hùng Sport
 • 5.000 Km

Xe Suzuki RGV 120 1998 Cũ màu Đỏ đang được bán.Xe được sản xuất năm 1998 ,đã đi 5000 km.Xe sử dụng nhiên liệu Xăng. Trang bị gồm có: Bộ khởi đông. Để nhận giá tốt nhất từ người bán, vui lòng đề c...

Tin Nổi Bật

118 triệu thương lượng

Hồ Chí Minh

Hùng Sport
 • 8.000 Km

Xe Suzuki RGV 120 1999 Cũ màu Đỏ đang được bán.Xe được sản xuất năm 1999 ,đã đi 8000 km.Xe sử dụng nhiên liệu Xăng. Trang bị gồm có: Bộ khởi đông. Để nhận giá tốt nhất từ người bán, vui lòng đề c...

Tin Nổi Bật

118 triệu thương lượng

Hồ Chí Minh

Hùng Sport
 • 9.000 Km

Xe Suzuki RGV 120 1999 Cũ màu Đỏ đang được bán.Xe được sản xuất năm 1999 ,đã đi 9000 km.Xe sử dụng nhiên liệu Xăng. Trang bị gồm có: Bộ khởi đông. Để nhận giá tốt nhất từ người bán, vui lòng đề c...

Tin Nổi Bật

95 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 7.820 Km
Certified Dealer

Xe Suzuki RGV 110 1998 Cũ màu Xanh dương đang được bán.Xe được sản xuất năm 1998 ,đã đi 7820 km.Xe sử dụng nhiên liệu Xăng. Trang bị gồm có: Bộ khởi đông. Để nhận giá tốt nhất từ người bán, vui l... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

90 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 5.222 Km
Certified Dealer

Xe Suzuki RGV 110 1999 Cũ màu Đỏ đang được bán.Xe được sản xuất năm 1999 ,đã đi 5222 km.Xe sử dụng nhiên liệu Xăng. Trang bị gồm có: Bộ khởi đông. Để nhận giá tốt nhất từ người bán, vui lòng đề c... Certified Dealer

Tin Nổi Bật

125 triệu thương lượng

Tp Hồ Chí Minh

Xe máy Cung Sport
 • 31.787 Km
Certified Dealer

Xe Suzuki RGV 120 1999 Cũ màu Xanh dương đang được bán.Xe được sản xuất năm 1999 ,đã đi 31787 km.Xe sử dụng nhiên liệu Xăng. Trang bị gồm có: Bộ khởi đông. Để nhận giá tốt nhất từ người bán, vui ... Certified Dealer

kết quả cập nhật

Xe Suzuki RGV bán tại Carmudi Việt Nam

Xe Suzuki RGV 120, Ban xe RGV, Gia xe RGV, Mua xe RGV

ĐÁNH GIÁ XE SUZUKI RGV BỞI CARMUDI

THIẾT KẾ NGOẠI THẤT

3.5 sao

ĐỘNG CƠ VẬN HÀNH

4.0 sao

TIÊU HAO NHIÊN LIỆU

3.0 sao

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

3.5 sao

Suzuki RGV được đánh giá tổng quát với:
3.5 sao

Đánh giá thông số kỹ thuật, hình ảnh xe máy RGV

Suzuki RGV (hay còn gọi là Su xì po) là dòng xe máy 2 thì tay côn của thương hiệu Suzuki. Chiếc RGV 120 đầu tiên ra đời năm 1997 tại Malaysia đã nhanh chóng tạo nên làn sóng yêu thích khắp các thị trường. Phong cách thể thao, nam tính và đầy uy lực đã giúp RGV trở thành biểu tượng của xe máy thể thao thời điểm đó. Đến năm 2003, khi những mẫu xe máy 4 thì tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái hơn ra đời, đó cũng là thời điểm xe máy 2 thì dần biến mất khỏi thị trường, đó cũng là lý do Suzuki chính thức ngừng sản xuất RGV.

Xe RGV tại thị trường Việt Nam

Mang đến cảm giác mới lạ cho người lái, Suzuki RGV kể từ khi gia nhập thị trường Việt đầu những năm 2000 dễ dàng lấy được cảm tình của giới trẻ Việt. Khi mới xuất hiện, xe luôn có mức giá khá cao, bằng cả chiếc xe Spacy khoảng 4500 USD nhưng vẫn được nhiều khách hàng ưa chuộng. Dù hiện đã qua thời kỳ hoàng kim, dòng xe này vẫn được một bộ phận người chơi xe trẻ tìm mua và lập thành những câu lạc bộ “Su xì po” để chia sẻ niềm đam mê với nhau.

Suzuki RGV có những đặc điểm thiết kế nổi bật gì?

Tuy là xe của giai đoạn trước năm 2000 nhưng RGV vẫn có kiểu dáng độc đáo và bắt mắt. Đầu xe sử dụng đèn pha đơn, cụm đèn xi nhan tách biệt, yếm và thân xe sử dụng hai màu đối lập làm xe trở nên nổi bật. Tổng thể xe gọn gàng, phần yên dài và ống pô chếch lên tương tự xe thể thao, nên dù phần đuôi khá tròn trịa vẫn không làm mờ đi nét mạnh mẽ và linh hoạt của chiếc xe. Bên cạnh đó, xe còn cung cấp nhiều tùy chọn màu sơn: Đồng, xanh tím, xanh rêu, sô cô la, đỏ đô, đỏ cờ.

Suzuki RGV có những đặc điểm nổi bật gì?

Suzuki RGV có 2 phiên bản động cơ là 110cc và 120cc, trong đó bản 120cc là nổi bật hơn cả. Xe 120cc được trang bị động cơ 2 thì dung tích 120,7 phân khối đi kèm hệ thống làm mát bằng gió cho công suất tối đa 15,5 mã lực và mô-men xoắn cực dại 14,7 Nm (công suất gấp khoảng 1,5 lần so với động cơ 4 thì cùng dung tích). Mô-men xoắn lớn cộng với hộp số 6 cấp và ambraya rời đã giúp RGV tăng tốc cực nhanh và êm.

Hệ thống giảm xóc sau dạng trụ đơn, hệ thống phanh trước sau sử dụng thắng đĩa cũng là những yếu tố góp phần làm cho Suzuki RGV có khả năng vận hành cực “bốc”. Đồng thời, âm thanh động cơ, tiếng ống xả, mùi dầu thơm pha xăng là những đặc tính được các tín đồ của xe máy 2 thì yêu thích.

Đi xe RGV hao bao nhiêu xăng?

Hao xăng là vấn đề khó giải quyết nhất khi sử dụng Suzuki RGV. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe lên tới 4-5 lít/100km, một con số quá “khủng” so với mặt bằng xe hiện nay.

5. Những lỗi thường gặp trên xe Suzuki RGV

Đối với bộ phận thích chơi xe 2 thì, tiếng động cơ hay khói xăng càng nhiều, độ phân khích càng cao, nhưng đối với những người xung quanh lại rất phiền phức, bởi việc chịu đựng tiếng ồn và hít khói trong điều kiện đường xá đông đúc dưới trời nắng nóng thì ai cũng cảm thấy bực mình.

Do phần lớn là xe đã qua sử dụng nên chất lượng xe không còn đảm bảo, hay bị hỏng vặt, không bền. Thêm vào đó, Suzuki đã ngừng sản xuất dòng xe này từ khá lâu nên phụ tùng thay thế không có nhiều trên thị trường, việc bảo dưỡng sửa chữa khó khăn và tốn chi phí cao.

Xe Suzuki RGV giá bao nhiêu?

Tùy vào độ “zin” mà giá của Suzuki RGV chênh lệch rất nhiều, có thể từ 8 đến cả 150 triệu đồng. Nếu bạn có ý định sắm cho mình một chiếc “Su-xì-po” huyền thoại thì hãy nhanh ghé Carmudi.vn để tìm được xế cưng như ý một cách dễ dàng và tiện lợi nhất: 

Bảng giá xe RGV tại Carmudi Việt Nam

 • Suzuki RGV 1995: 48 triệu đồng
 • Suzuki RGV 120 1998:85 triệu đồng
 • Suzuki RGV 2001: 35 triệu đồng
 • Suzuki RGV 120 2002, 2005: 150 triệu đồng
 • Suzuki RGV 2008: 98 triệu đồng

Để biết giá cụ thể, hãy xem những chiếc xe RGV bán tại thành phố của bạn:

Có những lựa chọn thay thế nào cho xe RGV?

Vì là xe 2 thì, nên khó có thể đưa Suzuki RGV vào một phân khúc nhất định trong thị trường xe máy hiện tại. Tuy vậy, nếu xét về xe tay côn, bạn có thể lựa chọn Suzuki Axelo hay Yamaha Exciter để thỏa mãn đam mê thể thao tốc độ của mình; còn nếu xét trên giá tiền, bạn có thể lựa chọn một trong vô vàn những chiếc xe số phổ thông như Sirius, Viva, Wave… Và tất nhiên, nếu bạn chọn mua xe không chỉ để đi lại mà còn là để lưu giữ kỷ niệm, hay đơn giản là một sở thích, chiếc tay côn 2 thì này chắc chắn đã là lựa chọn lý tưởng nhất rồi. 

Ngoài ra hay xem cả những chiếc xe Suzuki Sport (Su XiPo) đang được rao bán tại Carmudi Việt Nam.