Báo cáo kiểm tra

Kiểm tra tổng quanĐạt tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn được chứng nhận Carmudi
Kiểm tra bên ngoài 4 Đã phát hiện / 53
Tiêu chuẩn được chứng nhận Carmudi
Kiểm tra nội thấtĐạt tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn được chứng nhận Carmudi
Kiểm tra đường bộĐạt tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn được chứng nhận Carmudi
Kiểm tra gầm xe1 Đã phát hiện / 53
Tiêu chuẩn được chứng nhận Carmudi