Cần gạt nước dùng được nhiều lần

Tôi cần bán xe cũ