Xử lý xe ô tô bị chết máy giữa đường

Tôi cần bán xe cũ