CSKH: 0906 870 699 (Thứ 2 - 6 / 09:00 - 18:00)

Theo quy định, mức bồi thường khi xảy ra tai nạn là bao nhiêu?

Vấn đề bồi thường khi xảy ra tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật giao thông hiện hành luôn được nhiều người quan tâm. Dưới đây là thông tin mức bồi thường của trường hợp này.

1. Mức bồi thường và thời hạn được bồi thường:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây thiệt hại về tài sản cho người khác thì chủ sở hữu/người vận hành phương tiện sẽ phải bồi thường những thiệt hại sau cho người bị thiệt hại:

mức bồi thường khi xảy ra tai nạn là bao nhiêu

- Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

- Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

- Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

- Thiệt hại khác do luật quy định.

Như vậy, hai bên có thể tự thỏa thuận với nhau để tính toán số tiền bồi thường cụ thể là bao nhiêu. Nếu bên gây thiệt hại có tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì có thể yêu cầu đơn vị bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ bồi thường thay cho mình.

Cụ thể: Theo Điều 5 của Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định về phạm vi bồi thường thiệt hại mà doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện như sau:

1. Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
2. Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
mức bồi thường khi xảy ra tai nạn là bao nhiêu

Theo Thông tư thì mức bồi thường cho một vụ việc gây thiệt hại về tài sản được quy định là: "Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn"

Thời hạn yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường: nguyên tắc là người gây thiệt hại sau khi xảy ra sự kiện thiệt hại thì có trách nhiệm trong thời hạn 05 ngày phải gửi thông báo bằng văn bản và các tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới cho doanh nghiệp bảo hiểm. Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới và không quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

2. Trách nhiệm của chủ phương tiện nếu như không bồi thường

mức bồi thường khi xảy ra tai nạn là bao nhiêu

Theo quy định của Bộ luật hình sự thì hành vi của một người chỉ cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (trường hợp: xâm phạm đến tài sản với giá trị thiệt hại tối thiểu là 100 triệu đồng trở lên). Tuy nhiên, nếu trường hợp chủ phương tiện không thực hiện bồi thường, bạn có thể soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án nơi người đó cư trú để khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do gây thiệt hại tài sản người khác.

Carmudi Vietnam là website hàng đầu trong việc cung cấp thông tin và trao đổi mua bán ô tô đáng tin cậy nhất tại Việt Nam!

Đánh giá:
0/5 (0 đánh giá)
Tôi cần bán xe cũ