CSKH: 0906 870 699 (Thứ 2 - 6 / 09:00 - 18:00)

Bán xe cực nhanh, chỉ cần để lại thông tin

Thông tin đã gửi thành công. Team Carmudi sẽ gọi bạn lại ngay trong vòng 24h
Có lỗi xảy ra, vui lòng quay lại sau.

Người vi phạm có phải đến nơi vi phạm để lấy quyết định xử phạt khi bị phạt nguội không?

Hiện nay, việc giám sát giao thông qua hệ thống camera đã được triển khai rộng rãi trên toàn quốc và việc xử phạt nguội cũng đã bắt đầu được thực hiện nhiều hơn so với trước đây.

Quy trình xử phạt nguội

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 165/2013/NĐ-CP, Điều 14 Thông tư 06/2017/TT-BGTVT và Điều 25 Thông tư 65/2020/TT-BCA thì việc xử phạt nguội sẽ được thực hiện như sau:

Đầu tiên, hình ảnh phương tiện vi phạm sau khi bị phát hiện sẽ được ghi lại và chuyển cho bộ phận trích xuất để lưu lại các thông tin về phương tiện vi phạm như: biển số xe, thời gian vi phạm, tuyến đường vi phạm, lỗi vi phạm… và trích in hình ảnh vi phạm kèm theo phiếu xác nhận kết quả vi phạm, sau đó chuyển cho lực lượng Cảnh sát giao thông để làm căn cứ xử phạt vi phạm hành chính.

Quy trình xử phạt nguội

Việc giao, nhận hình ảnh vi phạm kèm phiếu xác nhận kết quả sẽ được ghi chép vào sổ theo dõi, ký nhận và lưu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Sau khi nhận được hình ảnh vi phạm và phiếu xác nhận kết quả, Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành thông báo đến tổ chức, cá nhân vi phạm về hành vi vi phạm và yêu cầu người này đến cơ quan có thẩm quyền để làm việc.

Cuối cùng, sau khi đã xác định đúng vi phạm, Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và kèm theo hình ảnh vi phạm thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Quy trình xử phạt nguội

Người bị phạt nguội có phải quay về nơi vi phạm để lấy quyết định xử phạt?

Theo quy định tại Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản xử phạt hành chính, Cảnh sát giao thông phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó, quyết định sẽ được gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt bằng cách giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt biết.

Như vậy, người vi phạm sẽ không bị bắt buộc phải đến nơi vi phạm để nhận quyết định xử phạt. Tuy nhiên, theo quy trình xử phạt nguội thì trước đó người vi phạm bắt buộc phải đến cơ quan có thẩm quyền tại nơi vi phạm để lập biên bản xử phạt hành chính.

Người vi phạm có thể nộp phạt bằng cách nào?

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP thì người bị phạt nguội có thể nộp phạt qua các hình thức sau:

  • Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt. 

  • Nộp trực tiếp tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt được ghi trong quyết định xử phạt.

  • Nộp phạt thông qua hệ thống dịch vụ bưu điện (người vi phạm đăng ký với cơ quan Cảnh sát giao thông bằng cách ghi và ký vào mặt sau tờ biên bản vi phạm).

  • Nộp phạt trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Carmudi Vietnam là website hàng đầu trong việc cung cấp thông tin và trao đổi mua bán ô tô đáng tin cậy nhất tại Việt Nam!

Đánh giá:
5/5 (10 đánh giá)
Tôi cần bán xe cũ